DuQúa trình xây dựng tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa Dubai

Qúa trình xây dựng tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa Dubai

Quá trình xây dựng tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa Dubai, những con số ấn tượng, đặc biệt mà con người chưa từng biết đến, click để xem chi tiết tại đây!

 

s
093.54.55.222